ЗА НАС ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
 
   
  Машина за производство на еко брикети и пелети от растителни отпадъци
   

За суровина може да се използва слама, слънчогледова шлюпка, дървесни отпадъци, пилки, царевични и слънчогледови стебла, тръстика и др. Биобрикетите и пелетите се произвеждат с машините за брикетиране “БМ” разработени от ”Андромеда”. В производството на биобрикета /пелети/ не се използват свързващи вещества и те са с висока плътност 1.15-1.25 г/см3. Брикетите са със гладка външна цилиндрична повърхност, отвор и висока калоричност. За добрия търговски вид се грижи нарязващо устройство, което отрязва брикета на дължини желани от клиента с гладки и прави чела.

Важно: Към машината може да се поръча обурудване за производство на масла от слънчоглед, рапица, лен, сусам, и др., както и оборудване за производство на гранули от фуражни смески за животни.

За да придобиете по ясна представа за пройзводствения процес гледайте тези филми:
andromeda_brikieti
andromeda_peleti

Необходими са допълнителни съоръжения, като дробилка за сламата и сушилня, при положение че изходната суровина е с по-голяма влажност от допустимата. Слънчогледовата шлюбка не се дроби, но ако се налага се суши.

брикети от дървени стърготини пелети от дървени стърготини пелети от слънчогледови обелки

За правилното протичане на процеса на брикетиране е необходима оборотна охлаждаща вода - 140 до 160 л/час в зависимост от температурата на околната среда.
Режещото устройство е с отделна цена и е по желаниe на клиента.
Сроковете за изработка са с от 45 до 60 работни дни от датата на внасяне 50% аванс при сключен договор.
Енергийност на брикетите, ккал/кг
 Брикети от слама 4186
 Брикет от дървени пилки 4582
 Брикет от слънчогледова шлюпка 4840
   
За сравнение:  
  Дърва за огрев 2600
 Въглищен брикет 2000-2100
Машината за производство на еко брикети /пелети/ се произвежда в 2 разновидности с различен капацитет:
Технически данни: Модел “БМ” 130
 Производителност 120-140 кг/час
 Свързващо вещество не
 Консумираща мощност 16 kW
 Инсталирана мощност 22 kW
 Размер на брикета 55-58 мм
 Размер на пелетите Ø8(Ø6), l=5÷15 mm
 Допустима влага на суровината до 10 %
Габарити на машината с нарязващото устройство Дължина – 3 м
Ширина – 1.5 м
Височина – 3 м
Тегло – 860 кг
Технически данни: Модел “БМ” 240
 Производителност 240 кг/час
 Свързващо вещество не
 Консумираща мощност 22 kW
 Инсталирана мощност 30 kW
 Размер на брикета 55-58 мм
 Размер на пелетите Ø8(Ø6), l=5÷15 mm
 Допустима влага на суровината до 10 %
Габарити на машината с нарязващото устройство Дължина – 3 м
Ширина – 1.5 м
Височина – 3 м
Тегло – 860 кг

Фирмата търси партньори за сътрудничество!